Meerjarenplan 2016-2018

Meerjarenplan160dsaMBO-ICT staat voor belangenbehartiging, kennisdeling en opdrachtgeverschap. Leidraad voor de activiteiten is dit Meerjarenplan 2016-2018.
In het plan is een analyse opgenomen van de belangrijkste ontwikkelingen. Vanuit die analyse is een aantal thema’s en doelen geformuleerd, waar we als mbo sector de komende jaren aan willen werken. Het is geen spoorboekje met een strak tijdschema, maar meer een leidraad voor de reis die we willen maken. De doelstellingen geven vooral richting aan de activiteiten. Essentieel in het behalen van de doelen is samenwerking binnen de sector, maar ook met onze partners in allerlei samenwerkingsverbanden.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie