iAgenda

iAgenda160In 2014 is een eerste versie van de iAgenda verschenen, een lijst met acties die voor een groot deel voortkwamen uit beleidspunten vanuit de overheid en de sector. Alle onderdelen van de lijst hebben in meer of mindere mate gevolgen voor de informatievoorziening en/of ICT. Deze lijst met meer dan negentig punten heeft veel stof doen opwaaien. Wie de lijst tot zich liet doordringen, zag hoeveel werk er de komende jaren op de sector afkomt.

Inmiddels is er een nieuwe, tweede versie uitgekomen. Die is opgesteld in samenwerking tussen OCW, DUO, MBO Raad en saMBO-ICT. Deze nieuwe lijst maakt onderscheid tussen wet- en regelgeving, experimenten, verkenningen en initiatieven die vanuit de sector zelf komen. Wie de twee versies vergelijkt ziet dat bepaalde onderdelen zijn verdwenen, omdat ze bijvoorbeeld niet gerealiseerd gaan worden. Ook zijn onderdelen geclusterd, omdat ze vrijwel niet als afzonderlijke thema’s gezien kunnen worden. Al met al is de lijst korter en overzichtelijker geworden en bevat 42 (deel)onderwerpen. Het werk dat de komende jaren op ons afkomt zal er niet veel minder door zijn geworden, wel is er meer inzicht en overzicht. De iAgenda is te vinden in de bijlage.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie