Peiling inzet tablets en laptops in het onderwijs

tablet-laptops160Het onderwijs maakt steeds meer gebruik van de mogelijkheden van ict. Leraren gebruiken ict om onderwijs te geven dat aansluit bij individuele leerbehoeften van leerlingen, hun talenten stimuleert en hun kansen vergroot. Ict kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de opbrengsten van het onderwijs, het kan leerlingen motiveren, leerprestaties verhogen en de effectiviteit verbeteren.

Een passende ict-infrastructuur is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van ict. Scholen maken hierbij verschillende keuzes afhankelijk van de visie van de school. Duidelijk zichtbaar is dat tablets en laptops de afgelopen tijd aan populariteit winnen. De verwachting is ook dat dit de komende jaren verder zal groeien. Kennisnet wil deze ontwikkeling volgen om zo het onderwijs goed advies te kunnen geven over het benutten van deze laptops en tablets.

Peiling
Kennisnet wil de huidige situatie nu middels een peiling (onder leraren, ict-coördinatoren en managers) in kaart brengen.
Vandaar het verzoek om een korte vragenlijst in te vullen. Ook reacties van instellingen waar bewust geen laptops of tablets worden gebruikt kunnen daarbij relevante informatie opleveren. Het onderzoek  wordt uitgevoerd door The Choice Marktonderzoek & Advies in opdracht van Kennisnet. Alle verstrekte informatie, persoonlijke gegevens en meningen worden vertrouwelijk verwerkt.

KLIK HIER OM MEE TE DOEN ➝

Het invullen van deze lijst neemt ongeveer vijf minuten in beslag. U heeft tot 11 september de tijd om deze in te vullen. De resultaten zullen beschikbaar komen op Kennisnet.nl.

Reacties (0)
Geef een reactie