De iPad is een computer

ipadcomputer160Valt een iPad onder de wettelijke categorie ‘telefoon, internet en dergelijke communicatie-middelen’ of onder de wettelijke categorie ‘computers en dergelijke apparatuur en bijbehorende apparatuur’?
Over deze vraag heeft de Hoge Raad in een recent arrest uitspraak gedaan. iPads (en daarmee: tablets) zijn een computer en geen communicatiemiddel. Om deze belastingvrij te verstrekken aan werknemers moet gebruik minimaal 90% zakelijk zijn (i.p.v. 10% bij een communicatiemiddel). Wellicht heeft deze uitspraak ook gevolgen voor onderwijsinstellingen.

Toch behoeft de titel van dit bericht enige nuancering. Een iPad is namelijk weliswaar geen computer maar behoort volgens de Hoge Raad wel degelijk tot de categorie: ‘computers en dergelijke apparatuur en bijbehorende apparatuur’. De Hoge Raad casseert hiermee het oordeel van Hof Amsterdam dat een iPad geen computer is. Die vond dat iPads zowel kenmerken van computers als communicatiemiddelen hebben en vond de kenmerken van een communicatiemiddel juist doorslaggevend.

Computers en communicatiemiddelen vallen sinds dit jaar onder de werkkostenregeling. Dat betekent dat een werkgever een iPad wel ter beschikking kan stellen als de iPad noodzakelijk is voor het werk (dit is het fiscale noodzakelijkheidscriterium).  Als dat criterium niet van toepassing is, dan kan de iPad toch mogelijk belastingvrij worden verstrekt onder de gerichte vrijstellingen, maar dan moet er wel worden aangetoond dat de iPad dus voor minimaal 90% zakelijk wordt gebruikt.

Zie ook:
iPad valt toch onder categorie computers
iPad is geen computer

Reacties (0)
Geef een reactie