Intergrip

Het systeem Intergrip wordt veel gebruikt in de regio’s voor de overdracht van gegevens tussen het voortgezet onderwijs en het mbo. Het speelt een belangrijke rol bij een soepele overstap van leerlingen vanuit het vo naar de mbo-instellingen. Voor een goede implementatie is het van belang dat de ondersteunde overdracht van gegevens in lijn is met de regelgeving rondom privacy en informatiebeveiliging. Dit raakt het systeem, maar ook de keten van overdrachten en de gegevens die daarbij verzonden worden. Het gaat dus ook om het proces binnen de instelling die levert en de instelling die ontvangt, contracten en overeenkomsten, verantwoordelijkheden, audits enz.

Samen met Auditconnect en Intergrip is door saMBO-ICT en de MBO Raad de afspraak gemaakt dat er een onafhankelijke toets gedaan gaat worden. In de zomerperiode wordt in goed onderling overleg een partij geselecteerd die deze toets moet uitvoeren. Kennisnet geeft hierbij de nodige ondersteuning. Doel is om in oktober een rapport te kunnen publiceren dat antwoord geeft op de vragen die instellingen zich stellen bij de implementatie en het gebruik van het systeem binnen de regio.

Reacties (0)
Geef een reactie