Nieuwe set documenten in het kader van Informatiebeveiliging en Privacy

TaskforceDe taskforce Informatiebeveiliging en Privacy mbo heeft in haar laatste bijeenkomst op 28 mei een nieuwe set van documenten goedgekeurd die voor dit programma zijn ontwikkeld. Het gaat daarbij om bestaande documenten die een update behoefden of om nieuwe documentatie die voor de mbo scholen is ontwikkeld.
De scholen kunnen hiermee aan de slag om hun informatiebeveiliging en de bescherming van de persoonsgegevens beter op orde te krijgen. De Roadmap is hierin leidend en laat zien op welke wijze de scholen deze thematiek kunnen aanpakken. Ook de samenhang tussen het toetsingskader en alle ondersteunende documenten wordt hierin goed weergegeven.

Klik hier voor alle Beschikbare producten

De taskforce raadt alle mbo scholen aan om met de roadmap te beginnen, dat levert de meeste kans op een succesvol implementeren van het IBP beleid op.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie