Herziening kwalificatiestructuur: concept-crebolijsten online

OverzichtenHKSDe concept-crebolijsten voor de herziene kwalificatiedossiers zijn gepubliceerd op www.kwalificatiesmbo.nl. Deze crebolijst zal naar verwachting op 1 februari 2015 door de minister vastgesteld worden. Keuzedelen krijgen ook een unieke code (een identificatiecode), die enkel gebruikt zal worden voor uitwisseling met BRON.

 Wat zijn crebocodes?
‘Crebo’ staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen. Elk kwalificatiedossier en elke kwalificatie heeft een unieke code, die scholen gebruiken voor de administratie van onderwijs, examens en studenten. SBB (Toetsingskamer) stelt de conceptlijsten op, maar de uiteindelijke crebocodes worden door DUO toegekend.

Prijsfactor
Op het gepubliceerde overzicht van concept-crebocodes staan daarnaast de prijsfactoren genoemd. Nog niet voor alle kwalificaties zijn deze bekend.

Reacties (0)
Geef een reactie