Prestaties van alle scholen op één website: www.mbotransparant.nl

MBOTransparant160‘Transparantie over de prestaties van mbo-scholen op indicatoren als voortijdig schoolverlaten, diplomaresultaat en studenttevredenheid, gemakkelijk bij elkaar op één website. Het is er en u vindt het op www.mbotransparant.’

Met deze woorden heeft Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad, namens de mbo-scholen MBO Transparant gelanceerd. Primeur had de Vaste Kamercommissie Onderwijs. De commissie kreeg een presentatie over de negende Benchmark die onder andere het studiesucces en de financiële prestaties van mbo-scholen in kaart brengt.

MBO Transparant is een instrument voor horizontale verantwoording van mbo-scholen. Op de site zijn alle scholen te vinden: de site is gevuld met de gegevens uit hun geïntegreerde jaardocumenten (GJ) met een toelichting daarop. Een GJ bevat de prestaties van een school op een reeks indicatoren.

De scholen legden dus al op dezelfde transparante wijze verantwoording af over de besteding van publieke middelen. Een centrale digitale ‘vindplaats’ van deze gegevens was er echter nog niet. Jan van Zijl: “Door de gegevens met elkaar op een site te publiceren hopen de scholen bij te dragen aan ‘vindersgemak’ en nog meer transparantie richting bedrijfsleven, overheid, politiek en samenleving.” De site blijft in ontwikkeling: binnenkort vertaalt de site ook hoe mbo-scholen publieke middelen verdelen over primair proces en overhead. Gegevens uit de jaarlijkse sectorrapportages van de Benchmark mbo worden ook op MBO Transparant gepubliceerd.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie