Minder regels, beter onderwijs

Regeldrukagenda160Tijd, geld en energie in het onderwijs moeten gericht zijn op het geven van goed onderwijs. Regels zijn daarbij nodig, maar teveel regels of onduidelijke regels kunnen zorgen voor een hoge werkdruk en goed onderwijs in de weg staan. Een gezamenlijke actie van leraren, schooldirecteuren, besturen, sectorraden, werknemersorganisaties en het ministerie van OCW moet daar verbetering in brengen. Daarvoor is er nu een plan van aanpak, de Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017.

De Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017 geeft een overzicht van regels die het ministerie wil gaan afschaffen, verbeteren of vereenvoudigen.

Reacties (0)
Geef een reactie