MBO komt niet met lege handen naar SURF

GastcolumnIn het septembernummer van SURF Magazine verscheen de volgende gastcolumn van Ben Geerdink (voorzitter van saMBO-ICT en collegevoorzitter van ROC Rijn IJssel) over de aansluiting van het mbo op SURF.

Even voorstellen
Op 28 mei werd de SURF-familie in één klap verdubbeld: toen sloot de andere helft van Nederland zich aan. Die ‘andere helft’ is het middelbaar beroepsonderwijs, een wereld die voor velen even onbekend als nabij is. Uw bakker en kapper komen ervandaan, maar ook edelsmeden, boeren, ICT’ers en ontelbare andere vakmensen. Zestig procent van werkend Nederland heeft ooit zijn primaire opleiding op het mbo gehad.
Dat woord ‘primair’ is belangrijk, want het mbo leidt niet alleen op voor de arbeidsmarkt. Zo’n twintig procent van onze studenten stroomt door naar een hogeschool. Dus er was altijd al een belangrijke connectie met het hoger onderwijs.

ICT is net als elders onmisbaar in het mbo. Daarom doen we veel aan kennisdeling en -ontwikkeling. Dat gebeurt via de organisatie saMBO-ICT: samen werken in het mbo aan ICT. Daarnaast maken we veel gebruik van wat Kennisnet te bieden heeft. En veel van de grote regionale opleidingencentra (roc’s) hebben al een internetaansluiting via SURFnet.

Nu de relatie met SURF officieel is, zullen we deze aansluitingen aanzienlijk gaan uitbreiden. Verder zien we veel mogelijkheden voor cloud computing: daar zijn SURF en Kennisnet op dit moment al samen mee bezig. En bij informatiebeveiliging heeft het hoger onderwijs een behoorlijke voorsprong: er zit heel veel kennis en kunde bij SURF.

Maar het mbo komt ook niet met lege handen. Onze zeventig onderwijsinstellingen tellen zo’n 600.000 studenten en 60.000 medewerkers. Dat is een enorme uitbreiding van het draagvlak, en dus de slagkracht, van SURF.

Het septembernummer van SURF magazine is hier te downloaden.

Reacties (0)
Geef een reactie