Vijf vragen aan Steven Verstraten

Steven160
Steven Verstraten
We vroegen Steven Verstraten van de Aeres Groep om de volgende vijf vragen te beantwoorden:

 1. Wil je jezelf even voorstellen?
 2. Wat is de meest belangrijke onderwijs- of organisatieontwikkeling voor jouw organisatie?
 3. Welke ontwikkeling op het gebied van ICT is belangrijk voor jouw organisatie?
 4. Als je vijf ton krijgt, wat doe je daar dan mee?
 5. Welke technologie zou jij voor jezelf niet kunnen missen?

 1. Wil je jezelf even voorstellen?
  Mijn naam is Steven Verstraten, getrouwd en vier kinderen (twintigers). Ooit natuur- en wiskunde gestudeerd, docent geworden in het VO. Ook enkele jaren op Aruba, waar tussen het surfen en bridgen door, ook nog lesgegeven moest worden. Dat laatste kwam niet altijd goed uit. Je begrijpt dat dat een ‘zware’ tijd was; de pensioenopbouw werd in die tijd dan ook dubbel geteld.
  Vanaf 1990 werkzaam bij de CAH in Dronten (groen HBO) ook als docent, maar ik ben steeds meer landelijke ICT-projecten gaan doen. Sinds 2006 bij de Aeres Groep verantwoordelijk voor een de afdeling ‘Shared Services’. Hieronder valt IT, Informatiemanagement, Telefonie, Inkoop en de Receptie. De Aeres Groep is een onderwijsinstelling met bijna 9.000 studenten en duizenden cursisten in de groene sector met (V)MBO (Groenhorst) en HBO (Vilentum met de faculteiten CAH en Stoas), PTC+ (cursorisch onderwijs) en Aeres Contract met o.a. een uitzendbureau.
 2. Wat is de meest belangrijke onderwijs- of organisatieontwikkeling voor jouw organisatie?
  Ik beperk me hierbij tot het MBO/Groenhorst. Vooral de invoering van Focus op Vakmanschap per 1-8-2014 heeft grote impact. Het Actieplan is gericht op verhoging van de kwaliteit van het mbo, vereenvoudiging van het mbo als stelsel en het op orde brengen van besturing en bedrijfsvoering. Het meest in het oog springend hierbij is de verkorting en intensivering, wat de nodige organisatorische hobbels met zich mee brengt. Hoe krijg je niveau 4 opleidingen van 4 naar 3 jaar en de onderwijstijd van 850 naar 1000 uur? Groenhorst heeft hiervoor de afgelopen twee jaren ingezet op het gezamenlijk uitwerken en helder krijgen van de maatregelen en het faciliteren van ontwikkelteams (of projectgroepen) op de locaties, die aan de slag zijn gegaan met het herontwerpen van opleidingen. Uiteraard is Focus breder dan intensiveren en verkorten, met zaken als de entreeopleiding, het verdwijnen van de drempelloze instroom op niveau 2 en een nieuwe bekostiging.
  Wat de nieuwe kwalificatiestructuur structuur betreft, zet Groenhorst in op implementatie van de nieuwe structuur per 1-8-2016, maar voor een paar opleidingen willen we volgend schooljaar (2015-2016) al gaan starten. Ook vraagt de nieuwe structuur om een andere registratie van onze deelnemers. Sambo-ICT is hier nog druk mee bezig met DUO om de registratie op landelijk niveau in goede banen te leiden. Hoe houden we bijvoorbeeld bij welke deelnemers welke keuzedelen hebben gevolgd? Een feit is dat we met minder middelen meer moeten doen, we zullen dus slimmer moeten omgaan met het aannemen en plaatsen van deelnemers. En het goed volgen van deelnemers gedurende hun schoolloopbaan. Zeker niet onbelangrijk hierbij, is het goed gebruiken van Eduarte als kernregistratie- en begeleidingsysteem.
 3. Welke ontwikkeling op het gebied van ICT is belangrijk voor jouw organisatie?
  Het huidige ICT-beleidsplan kent twee hoofdlijnen: modernisering van het netwerk en cloud tenzij … De Aeres Groep bestaat uit bijna 20 locaties. Al enkele jaren zijn we, wat het ICT-netwerk betreft, bezig met steeds meer de diensten te leveren vanuit het datacentrum: onderwijskundige applicaties zijn gevirtualiseerd en worden vanuit het datacentrum gedistribueerd, een deel van de werkplekken zijn gevirtualiseerd en alle data staat centraal. Het WLAN (wifi) is op alle locaties breed uitgerold, met een sterke toename van het gebruik. De AD was sterk vervuild (o.a. door diverse fusies), maar nu opgeschoond. Dit laatste maakt het inspelen op nieuwe ontwikkelingen mogelijk, zoals een migratie naar Office 365 (gepland begin 2015).
  De komende twee jaar staat in het teken van een aanbesteding en implementatie van de ICT-dienstverlening (ICT basis infrastructuur). Ter voorbereiding is het afgelopen jaar een zogenaamde Sourcingstrategie opgesteld: welke ict-activiteiten wil je waar beleggen. We willen ICT meer en meer gaan afnemen als diensten van externe leveranciers ook d.m.v. aansluiting op Surfconext. Een goed functioneel ontwerp is hierbij erg belangrijk. Hoewel alle apparatuur nog van Aeres is, doet de (centrale) dienst ICT al ongeveer 10 jaar nauwelijks meer zelf het operationele beheer. Belangrijke aandachtspunten zijn de Governance (ict-aansturing) en Regievoering (vraag- en aanbodmanagement); dit vraagt op korte termijn nog een verdere professionalisering.
 4. Als je vijf ton krijgt, wat doe je daar dan mee?
  Tsja ..? Ons hele stelsel van ict-verbindingen (WAN) is te gecompliceerd. De topologie moet eenvoudiger worden en bandbreedte zou geen issue meer mogen zijn. Daarnaast vraagt het hele applicatielandschap en integratieplatform de nodige aandacht. Bij Aeres wordt gebruik gemaakt van een ESB (enterprise service bus). Om dit goed van de grond te krijgen en te werken met gestandaardiseerde berichten is samenwerking tussen instellingen een vereiste. In de praktijk blijken dit best lastige en langdurige trajecten te zijn.
 5. Welke technologie zou jij voor jezelf niet kunnen missen?
  Zelf ben ik behoorlijk mobiel, heb verschillende werkplekken en werk met verschillende devices. Hierbij maak ik gebruik van een virtuele desktop (VDI) wat ik bijzonder prettig vind om mee te werken, waarbij je ongeacht het device en ongeacht waar je bent, steeds dezelfde werkomgeving hebt. Als je echter werkt in een dynamische omgeving met zaken als skype, zware grafische applicaties, videotoepassingen, dropbox, …, dan werkt VDI minder gebruiksvriendelijk of VDI ondersteunt dat niet. Ik heb mijn werkwijze zo aangepast dat ik meestal in de virtuele (VDI) omgeving werk en soms op mijn lokale laptop voor bepaalde applicaties. Naarmate applicaties meer webgebaseerd zijn, zal echter het gebruik van VDI afnemen.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie