PvE Herziening Kwalificatiestructuur beschikbaar

kwalificatiestructuurIn de bijlage vindt u het Programma van Eisen (PvE) herziening kwalificatiestructuur. In dit PvE wordt inzichtelijk gemaakt aan welke eisen de systemen van scholen moeten voldoen als gevolg van de herziening van de kwalificatiestructuur.

Eind vorig jaar is de nieuwe kwalificatiestructuur en het bijbehorende toetsingskader vastgesteld. Ten gevolge hiervan zijn nieuwe kwalificatiedossiers opgesteld, welke in 2016 in gebruik worden genomen (en in 2015 bij wijze van proef al door een aantal instellingen). Ter voorbereiding op deze verandering is een impactanalyse gedaan van de consequenties op de processen en systemen binnen de instellingen. Daarnaast is een uitvraag gedaan bij de leveranciers van de systemen die oplossingen bieden bij de processsen die door de herziening aangepast moeten, om in kaart te brengen wat de consequenties van de herziening zijn voor hun systemen. Als gevolg van deze inventarisatie zijn tien hotspots benoemd welke de grote veranderingen weer geven die specifiek impact hebben op de systemen.

Deze informatie is het vertrekpunt geweest voor het ontwikkelen van het Programma van Eisen (PvE) dat u in de bijlage vindt. Het PvE kent een viertal thema’s: Administratie, Logistiek, Onderwijscatalogus en Koppelvlakken. Tevens is een lijst van begrippen toegevoegd en een overzicht van actuele afspraken en besluiten die ten grondslag liggen aan dit PvE. Naast versie 1.0 van het PvE vindt u in de bijlage een zip bestand met achtergrond informatie over het koppelvlak met SBB naar de stand van dit moment.

Reacties (0)
Geef een reactie