iAgenda

iAgenda160De iAgenda is een overzicht van allerlei beleidsmaatregelen en activiteiten op het gebied van informatievoorziening en ICT. Met verschillende partijen (DUO, SBB, OCW en saMBO-ICT) is een eerste versie ontwikkeld. Deze beschrijft per maatregel of activiteit wat de impact is op gegevensuitwisseling of gevolgen voor de administratieve organisatie binnen een instelling. Ook zijn de verschillende acties in de tijd uitgezet. Zo zal de herziening van de kwalificatiestructuur definitief moeten ingaan in 2016, maar zijn er ook maatregelen waar nog onduidelijk is wanneer de instellingen er iets van gaan merken.

Naast de deelnemende organisaties is de iAgenda ook voor instellingen een handig middel om na te gaan wat er op dit moment en de komende jaren allemaal speelt. Ook wordt de iAgenda voor het MBO gedeeld met de andere onderwijssectoren. Soms is daar hetzelfde aan de hand en kunnen we gezamenlijk optrekken of voorzieningen realiseren.

De iAgenda is geen statisch document, het zal geregeld worden aangepast. Na de eerste versie die op de site te vinden is, komen er geregeld nieuwe versies. Via de nieuwsbrief zullen we melden wanneer er een nieuwe versie wordt gepubliceerd. In de bijlagen bevinden zich twee versies van de iAgenda, als PDF om te raadplegen en als Word document om aanvullingen en wijzigingen te kunnen maken.
Heeft u suggesties voor aanvullingen en/of wijzigingen, dan kunt u die doorgeven aan Jan Bartling.

Update:
Er is een overzicht van onderwerpen toegevoegd.

Reacties (0)
Geef een reactie