Vijf vragen aan Mike van Eck

MikevanEck160
Mike van Eck
We vroegen Mike van Eck van Scalda om de volgende vijf vragen te beantwoorden:

 1. Wil je jezelf even voorstellen?
 2. Wat is de meest belangrijke onderwijs- of organisatieontwikkeling voor jouw organisatie?
 3. Welke ontwikkeling op het gebied van ICT is belangrijk voor jouw organisatie?
 4. Als je vijf ton krijgt, wat doe je daar dan mee?
 5. Welke technologie zou jij voor jezelf niet kunnen missen?

 1. Wil je jezelf even voorstellen?
  Mike van Eck, 37 jaar en werkzaam bij Scalda als Hoofd Techniek. In 2012 zijn de onderwijsinstellingen ROC Zeeland en ROC Westerschelde gefuseerd tot Scalda. Daarbij is een nieuwe dienst Facilitair Bedrijf ontstaan waar ICT & Facilitair elkaar ontmoeten. Mijn afdeling Techniek is hierbij verantwoordelijk voor alle infrastructuur – zowel ICT als facilitair (netwerk infra, applicatiedistributie, server- en desktop virtualisatie, alle E- en W-installaties en specials zoals BMI en camera, enzovoort).
 2. Wat is de meest belangrijke onderwijs- of organisatieontwikkeling voor jouw organisatie?
  Dat zijn er meerdere, bijvoorbeeld hoe in te spelen op het toenemend gebruik van ‘eigen devices’ (niet alleen technisch, maar ook qua logistiek en ondersteuning), de fusie kent zijn nasleep in het opnieuw maken van afspraken voor fundamentele zaken zoals informatiebeveiliging en al wat daarmee samenhangt. Maar, intussen is de winkel open en dienen we de verwachting in te lossen dat alles werkt en het leef- en werkklimaat op orde is. Een andere ontwikkeling is die van de krimp: minder aanwas (simpelweg minder kinderen geboren) zorgt voor een gespannen begroting. Voor de komende jaren heeft elke dienst en onderwijscluster een besparingsopdracht. Dat zien we in alles terug: projecten voor energiebesparing, verlagen van beheerslast, transparant maken van kosten (en daarmee bewustwording van het verbruik). Dit alles ook weer met behoud van kwaliteit van geleverde diensten, maar ook keuzes maken in het dienstenaanbod.
 3. Welke ontwikkeling op het gebied van ICT is belangrijk voor jouw organisatie?
  De komst van de iPad en andere nieuwe soorten tablets heeft sinds eind 2011 ons systeemlandschap flink veranderd – terwijl op dat moment men nog niet kon vertellen op welke wijze men deze apparaten zou gaan inzetten. De storm is intussen geluwd, maar de volgende golf heeft zich reeds aangediend: Bring Your Own, Choose Your Own enzovoort. Aan ons de schone taak diensten aan te bieden die passen bij de gewenste functionaliteit. Parallel daaraan de komst van allerlei extern gehoste (populair: Cloud) toepassingen. Iedereen kan er een SWOT analyse op loslaten – maar intussen maken we er allemaal al gebruik van. DDOS aanvallen of problemen bij dienstverleners werken dan ontnuchterend. We zijn dan ook volop aan de slag met de totstandkoming van het informatiebeveiligingsbeleid en afgeleid daarvan een nieuw ICT Beleid.
 4. Als je vijf ton krijgt, wat doe je daar dan mee?
  Investeren in video vergaderen tbv het onderwijs + ondersteunende diensten, het restant aan thin clients vervangen door de virtuele desktops icm zero clients (nu halfweg), Scaldabreed een SSO oplossing met Single Point of Entry en sterke authenticatie inrichten, op diverse plaatsen investeringen tbv het PvE Frisse Scholen en het activiteitenbesluit Wet Milieubeheer (installaties vervangen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden), extra scholing van medewerkers, en zorgen dat er nog net voldoende overblijft voor een leuk team-uitje!
 5. Welke technologie zou jij voor jezelf niet kunnen missen?
  Wireless, digitale agenda (via Outlook), mijn Windows tablet icm VPN toegang en virtuele desktop. Aangezien dit alles niet zonder Internet kan, hoort die er ook bij ;).

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie