Procesmodel “Onderwijstijd in control” verschenen

OnderwijstijdinControlBinnen het saMBO-ICT programma iFoV thema Onderwijstijd is het procesmodel “Onderwijstijd in Control” ontwikkeld.

Het doel van dit model is om MBO scholen inzicht te geven in de consequenties van de nieuwe regels rondom onderwijstijd en de consequenties daarvan op voor hun werkprocessen en systemen. Dit procesmodel moet MBO scholen helpen om zich voor te bereiden op de nieuwe regelgeving en zonodig processen en systemen aan te (laten) passen. Deze notitie beschrijft het resultaat van deze activiteit. In het document worden de processen en de processtappen beschreven en voorzien van functionele vereisten voor gehanteerde/te hanteren systemen.

De nieuwe regelgeving rondom onderwijstijd stelt eisen aan de manier waarop instellingen omgaan met onderwijstijd, de borging hiervan in processen en de vastlegging in systemen. Immers een belangrijke wijziging is dat de verantwoording van de uren niet meer op jaarbasis plaatsvindt, maar over het geheel van de opleidingsduur: bijvoorbeeld 3000 uur voor een driejarige opleiding. Enerzijds compliceert dat de verantwoording en de planning, anderzijds geeft het ook flexibiliteit aan het organiseren van het onderwijs, immers niet elk schooljaar behoeft eenzelfde omvang of verhouding aan BPV of aan begeleide onderwijstijd te hebben.

 

 

Reacties (0)
Geef een reactie