Document Management Hoe? Zo!

DMSElke school heeft te maken met documenten, officiële documenten zoals overeenkomsten en contracten, maar ook examens, verslagen, enz. Hoe ga je met dit soort documenten om, hoe vind je de juiste documenten terug en hoelang moet je ze bewaren? Allemaal vragen waar je als onderwijsorganisatie een antwoord op moet kunnen geven. Zie hier het onderwerp van dit boekje: Documentmanagement.


Kennisnet, saMBO-ICT en de FSR (het facilitair samenwerkingsverband van de ROC’s) werken samen om scholen te helpen hun document- management en archivering beter in te richten en te digitaliseren. Als resultaat is in januari 2014 een rapport verschenen: ‘Document- management in het MBO’. Om het thema documentmanagement overzichtelijk en toegankelijk te maken voor een bredere doelgroep, is er nu een Hoe?Zo! publicatie over het onderwerp. We beantwoorden hierin vragen die leven rondom het onderwerp documentmanagement vanuit het perspectief van bestuur en onderwijsmanagement in het mbo. Mocht u na het lezen van deze publicatie meer informatie willen, verwijzen we u graag door naar het bovengenoemde rapport.

Reacties (0)
Geef een reactie