Vijf vragen aan Henk Kuiper

HenkKuiper160
Henk Kuiper
We vroegen Henk Kuiper van het Friesland College om de volgende vijf vragen te beantwoorden:

 1. Wil je jezelf even voorstellen?
 2. Wat is de meest belangrijke onderwijs- of organisatieontwikkeling voor jouw organisatie?
 3. Welke ontwikkeling op het gebied van ICT is belangrijk voor jouw organisatie?
 4. Als je vijf ton krijgt, wat doe je daar dan mee?
 5. Welke technologie zou jij voor jezelf niet kunnen missen?

 1. Wil je jezelf even voorstellen?
  Henk Kuiper, 58 jaar. Informatiemanager bij het Friesland College. Ik ben mijn hele leven werkzaam binnen het onderwijs, begonnen als wiskunde docent op een havo/vwo school, via dag- avondonderwijs bij het Friesland College terecht gekomen. Eerst als directeur van de afdeling automatisering, later als informatiemanager.
 2. Wat is de meest belangrijke onderwijs- of organisatieontwikkeling voor jouw organisatie?
  Het Friesland College werkt met een onderwijsconcept dat we ‘praktijkgestuurd leren’ noemen. Dat betekent dat elk leerproces in een (beroeps)opleiding in de praktijk behoort te starten: de (praktijk)ervaring stuurt het leerproces. Het effectief en efficiënt organiseren van praktijkgestuurd leren blijkt niet eenvoudig te zijn. Om meer structuur aan te brengen zal er de komende jaren gewerkt gaan worden met een tweetal modellen. De praktijkroute en het organiseren in leereenheden. De praktijkroute kenmerkt zich door het feit dat de cursist een groot deel van zijn opleiding volgt in de praktijk van een instelling/bedrijf. Bij de uitwerking van deze twee onderwijsmodellen wordt uiteraard rekening gehouden met de eisen die gesteld worden vanuit Focus op Vakmanschap. Het ontwerpen van deze onderwijsmodellen vragen een heroriëntatie op het gebruik van een oa Elo, onderwijscatalogus, het vastleggen van formatieve en summatieve resultaten en de planning en roostering. Een uitdaging waar we komende maanden voor komen te staan. Daarnaast zijn aan het einde van vorig cursusjaar de units omgevormd tot een 6 tal Scholen met daaronder resultaat verantwoordelijke teams. Dat vraagt een nieuwe opzet van de informatievoorziening aan de teams en verantwoordelijke onderwijsdirecteuren.
 3. Welke ontwikkeling op het gebied van ICT is belangrijk voor jouw organisatie?
  Een goede integratie van allerlei it-toepassingen en diensten die steeds meer als saas/cloud oplossing worden aangeboden en het zo eenvoudig mogelijk toegankelijk maken van deze diensten voor zowel cursisten als medewerkers en andere belanghebbenden is van essentieel belang. Daarnaast zullen we goed moeten onderzoeken hoe we de ontwikkeling van allerlei cloud-toepassingen integreren in dit landschap.
 4. Als je vijf ton krijgt, wat doe je daar dan mee?
  Een fors deel zou ik willen inzetten op bij-/nascholing van het personeel op gebied van ict en ict-didactiek.
  Daarnaast zou ik willen investeren in een modern vormgegeven omgeving waarin alle belanghebbenden de voor hen belangrijke informatie kunnen vinden.
 5. Welke technologie zou jij voor jezelf niet kunnen missen?
  De pc/tablet en voor mij zijn excel en sql server onmisbaar.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie