Juridisch Normenkader Cloudservices HO bruikbaar in het MBO?!

juridisch normenkaderTijdens de saMBO-ICT conferentie is geregeld verwezen naar een document dat door Surf is ontwikkeld en dat een juridisch kader geeft voor cloudservices. Het document is vrij beschikbaar en ook van nut voor de instellingen in het mbo. Het document wordt ook behandeld tijdens de netwerkbijeenkomst van informatiemanagers die binnenkort plaatsvindt.

Het normenkader geeft weer wat er in contracten met cloudleveranciers afgesproken zou moeten worden. Afhankelijk van de risicoklasse worden eisen gesteld aan bijvoorbeeld privacy. Het document is te vinden op: http://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/kennisbank/2013/juridisch-normenkader-cloudservices-hoger-onderwijs.pdf

Reacties (0)
Geef een reactie