Handreiking MBOcloud: transitie dienst ICT

TransitieDe verandering naar regie op cloud moet georganiseerd en aangestuurd worden. Met andere woorden: er moet regie komen op de verandering richting een regiefunctie. Er zijn andere competenties nodig, andere processen en een andere inrichting van verantwoordelijkheden en eigenaarschap. Ook de gebruikersorganisatie zal een andere rol gaan spelen. Deze verandering speelt door de hele organisatie en kan niet vanuit ICT alleen geregisseerd worden. Het heeft zowel technische, procesmatige als organisatorische impact en vraagt de nodige verandercapaciteit.

Tijdens de bijeenkomst van het netwerk van informatiemanagers van 21 november 2013 (zie ook de presentatie) is gediscussieerd over een theoretisch kader betreffende dit thema. Het theoretisch kader en resultaten van de discussie zijn verwerkt in dit handreikingsdocument. Het stuk moet behulpzaam zijn bij de transitie van de ICT-functie ten gevolge van de (gehele of gedeeltelijke) overgang naar ‘de cloud’.

Reacties (0)
Geef een reactie