Eindrapport documentmanagement in het mbo

Documentmanagement1Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben nieuwe mogelijkheden doen ontstaan op het gebied van document management. Naast vragen over nieuwe mogelijkheden, bestaan ook vragen over de wettelijke kaders. De ontwikkelingen bieden daarnaast enorme kansen voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Voor digitale documenten bestaat een grote diversiteit aan systemen en op dit ogenblik bestaat een groot deel van de archieven nog uit papier.

Kennisnet, saMBO-ICT en de FSR (het facilitair samenwerkingsverband van de ROC’s) werken al geruime tijd samen om instellingen te helpen hun documentmanagement en archivering beter in te richten en te digitaliseren. Het afgelopen jaar is veel energie gestoken in de ontwikkeling van concrete instrumenten die instellingen in de praktijk kunnen toepassen. Deze instrumenten zijn inmiddels ontwikkeld en in verschillende bijeenkomsten getoetst en besproken. Dit heeft geresulteerd in het eindrapport Document management in het mbo.

Tijdens de 29e saMBO-ICT conferentie in Doetinchem is het eindrapport besproken en gepresenteerd.

Reacties (0)
Geef een reactie