Voortgang teruglevering bekostigingsgegevens

TerugkoppelingIn de Regiegroep iFoV van medio november is ook gesproken over bijgaand rapport “Terugkoppeling bekostigingsgegevens”, dat eerder hier werd gepubliceerd. Vanuit het programma iFoV is aangedrongen op duidelijkheid voor wat betreft het realiseren van de roadmap die op de laatste pagina staat. Duidelijkheid die nodig is, omdat er bij onderdelen van deze roadmap ook consequenties zijn voor de systemen van de instellingen.

Uit de discussie werd duidelijk dat instellingen gebaat zijn bij snelle realisatie van de eerste stappen van de roadmap. Dit is vanuit DUO toegezegd. Daarbij werd aangetekend dat bij deze eerste twee stappen nog geen consequenties voor de systemen aan de orde zijn, terwijl dit wel gaat om waardevolle informatie. DUO levert overzichten.

Ook is aangedrongen op een stappenplan voor wat betreft het realiseren deze en van de overige stappen. Duidelijk werd dat de capaciteit bij DUO voor de overige stappen in 2014 beperkt is. We hopen dat we in januari inzicht krijgen in de planning van DUO op dit punt. We houden jullie op de hoogte.

Reacties (0)
Geef een reactie