Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid

LeermiddelenbeleidHet speelveld rond leermateriaal voor het mbo is flink in beweging. De roep om opbrengstgericht te werken neemt toe en het onderwijs wordt flexibeler en individueler. Ook de maatschappelijke vraag aan het onderwijs verandert. Leerlingen, ouders en bedrijven vragen vormen van maatwerk en begeleiding die voorheen niet mogelijk waren. Tegelijk zijn er vele technologische ontwikkelingen, ook op het gebied van leermaterialen.

Nieuwe mogelijkheden én nieuwe vraagstukken voor het onderwijs
Aanbieders van leermateriaal spelen hier op in: er is steeds meer digitaal materiaal beschikbaar van zowel de traditionele als nieuwe aanbieders. Al deze ontwikkelingen leiden niet alleen tot nieuwe mogelijkheden, maar roept ook vragen op in het onderwijs. SaMBO-ICT en Kennisnet hebben de ambitie om deze vraagstukken te helpen beantwoorden. Beide partijen werken ook aan het verbeteren van de leermaterialenketen in het mbo, met name de processen rond bestellen en betalen, de distributie van en de toegang tot leermaterialen.

Publicatie Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo
Ook tijdens het programma Leermateriaal in het mbo: de instellingen aan zet! (LiMBO), dat door Kennisnet voor saMBO-ICT is uitgevoerd, bleek dat het onderwijsveld veel vragen heeft rondom leermiddelenbeleid. Bijvoorbeeld op het gebied van de keuzes die je kunt maken en de gevolgen daarvan voor medewerkers en studenten. Daarover gaat de publicatie Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo.
Deze publicatie is hier kosteloos te downloaden of in print te bestellen via kennisnet.nl/leermiddelenbeleid.

Reacties (0)
Geef een reactie