Onderzoek naar DUO levering bekostigingsgegevens is gestart

DUObekostigingsgegevensOp 25 september is een aantal deskundigen van DUO, verschillende gebruikersgroepen, Kennisnet en van de MBO Raad bij elkaar geweest om te analyseren welke teruglevering van individuele bekostigingsgegevens van DUO gewenst is als gevolg van de nieuwe bekostigingswetgeving (Cascade). Dit is nodig omdat niet elke student meer dezelfde bekostiging oplevert en dat heeft direct invloed op de begroting en budgettering van de instellingen.

In het kader van de bekostiging levert elke mbo-instelling gegevens van studenten aan DUO. Op basis daarvan stelt DUO de bekostiging vast. Daarnaast wordt op basis daarvan beleidsinformatie geleverd.

Wanneer instellingen gegevens over inschrijvingen en diplomeringen aanleveren aan DUO, krijgen zij daar op verschillende momenten in dat proces gegevens van DUO teruggeleverd. Die teruglevering stelt instellingen onder andere in staat om onjuistheden in hun administratie te corrigeren en om vast te stellen wat de hoogte van de bekostiging zal zijn.

Instellingen hebben aangegeven behoefte te hebben aan terugkoppeling van meer informatie dan ze nu ontvangen. Het gaat dan met name om terugkoppeling van bekostigingsgegevens op individueel en geaggregeerd niveau. Deze wens wordt versterkt door de modernisering van de bekostiging, waardoor de bekostiging van studenten afhankelijk wordt van onder andere de verblijfsduur en behaalde diploma’s in het mbo.

De rapportage is nagenoeg klaar en zal op korte termijn teruggekoppeld worden aan de instellingen en ook hier worden gepubliceerd. In de rapportage is expliciet gemaakt welke teruglevering van bekostigingsinformatie gewenst is en op welk moment.

Reacties (0)
Geef een reactie