Leergang Deelnemeradministratie in ontwikkeling

LeergangDAOp de gebruikersdag van 30 september is het idee gelanceerd om een Leergang Deelnemeradministratie te ontwikkelen. De achterliggende gedachte is dat de deelnemeradministratie een veelomvattende activiteit is geworden, waarvoor je niet zo maar geschikte en ervaren mensen op de arbeidsmarkt kunt vinden. Het is een vak, dat in een ingewikkelde context moet worden uitgevoerd.
Deze leergang is in het programma opgenomen, omdat de deelnemeradministratie in veel gevallen het fundament is van veel andere processen. Een actuele DA, die volledige en juiste gegevens bevat is dus noodzakelijk om die andere processen die vaak met behulp van ICT worden uitgevoerd, goed te laten verlopen.

Op 30 september en kort daarna hebben zich inmiddels ruim 30 belangstellenden aangemeld. Uit deze aanmeldingen wordt een aantal mensen gevraagd om mee te denken in de precieze onderwerpen en aanpak voor deze leergang.

In eerste instantie is deze leergang bedoeld voor leidinggevenden, maar denkbaar is dat er een verkorte versie ontwikkeld wordt voor alle medewerkers van deelnemeradministraties.

Voorlopige onderwerpen zijn: 

DA in relatie tot de externe omgeving: Hoe ziet het BVE stelsel er uit, Welke externe partijen hebben invloed op het werk van de DA, Welke ontwikkelingen spelen er die een gevolg kunnen hebben voor de DA.

DA in relatie tot de eigen instelling: Welke relaties liggen er met andere administratieve processen binnen de instelling, Wat is de rol van de DA bij verantwoording en managementinformatie, Wat is de relatie van de DA met de interne en externe leveranciers van IT die op de DA wordt gebruikt, Op welke wijze kan de DA meedoen in de beleid- en plancyclus van een instelling

Henk-Jan van Ginkel zal in dit iFoV project de rol van deelprojectleider vervullen.

We staan open voor suggesties!

Reacties (0)
Geef een reactie