Het teamperspectief, informatie voor teams in het mbo

Teamperspectief1Teams hebben een sleutelpositie bij het realiseren van goed onderwijs. Om die sleutelpositie waar te maken hebben zij informatie nodig voor drie doelen: operationeel sturen, verantwoorden en verbeteren van het onderwijs. In de publicatie ‘Het teamperspectief‘ wordt beschreven welke informatie de teamleiders of het team nodig hebben om de (operationele) verantwoordelijkheid voor het onderwijs waar te maken. Wat kan dat teamperspectief bijdragen aan sturen in mbo-scholen? Vanuit het perspectief van het team V&V BOL van ROC De Leijgraaf is gekeken op welke wijze effectief gebruik gemaakt werd van informatie voor een verbetertraject.

Deze publicatie kan worden gebruikt om binnen de mbo-scholen de dialoog over sturen tussen verschillende organisatieonderdelen op gang te brengen: team, teamleider, directie, bestuur, administratie en ict.

De volgende vragen worden beantwoord:

  • Welke taken heeft een team binnen de mbo-school en welke informatiebehoefte volgt daaruit?
  • Welke informatie voor een teamleider of team is generiek?
  • Welke informatie voor een teamleider of team is specifiek en hoe kan hier dan effectief aan worden gewerkt?
Reacties (0)
Geef een reactie