Impressie QlikView Gebruikersdag 6 juni 2013

De QlikView gebruikersbijeenkomst op 6 juni 2013 wordt geopend door dagvoorzitter Wim Konings met uitleg over het programma: “Vanochtend 4 presentaties vanuit onderwijsinstellingen, geen perfecte verhalen, maar gewoon uit de dagelijkse praktijk. Aan het begin van de middag enkele groepsgesprekken, als vrienden onder elkaar, geen dwang om tot iets te komen, goede ideeën ontstaan in ontspannen sfeer. Tenslotte korte presentaties van de twee aanwezige leveranciers, geen gelikte verkoopverhalen, maar we hebben gevraagd of ze hun mooiste QlikViews willen laten zien. We hadden zo’n 15 mensen verwacht, maar zijn nu met z’n vijftigen! Allen hartelijk welkom.”

Resultatenbox versie 2.0

Arjan Brands van het Graafschap College toonde de door Aventus, Graafschap en Nova college ontwikkelde QlikView van de resultatenbox. Ook TIG en de MBO Raad hebben hun bijdrage er aan geleverd. Uitgangspunt zijn de definities zoals vastgelegd in de informatie encyclopedie. Andere instellingen worden uitgenodigd om mee te doen aan dit initiatief.

In- en doorstroom monitor

Vanwege de vorm kreeg het overzicht van bewegingen van studenten door Aventus heen al snel de naam ‘De visgraat’. André Mensink van Aventus licht de visgraat toe. De rapportage laat alle In-, door- en uitstroom zien van studenten. Uitgangspunt is de 1 oktobertelling van een jaar. De VSV uitstroom sluit aan bij de DUO rapportages. De visgraat van Aventus ziet er als volgt uit:

De koppeltabel en omgevingsinformatie

Wim Konings van het Graafschap College toonde hoe met QlikView geweldig veel informatie te ontsluiten is. Kijk daarbij wel uit voor enorm veel toeters en bellen, want daardoor vinden mensen het ingewikkeld en missen ze de essentie van de informatie. Binnen het Graafschap wordt daarom nu gepilot met een sterk vereenvoudigde lay out. Hij maakte van de gelegenheid gebruik door in twee kleine uitstapjes de aanwezigen te wijzen op de mogelijkheden van de nieuwe koppeltabel en Onderwijsdata van DUO.

QlikView ondersteunt bedrijfsvoering

Ter ondersteuning van de bedrijfsvoering heeft het Hoornbeeck College enorm veel informatie uit EduArte/KRD, Raet en Afas ontsloten met QlikView. Evert Floor van het Hoornbeeck College laat verschillende overzichten zien voor budgetbewaking op allerlei niveaus, VSV, instroomanalyse, jaar- en diplomaresultaat etc. Verspil niet te veel tijd aan perfectie, want goed is goed genoeg, is zijn advies.

Ronde tafelgesprekken

Er werden ronde tafel gesprekken gehouden rond de volgende vier thema’s: Samenwerking, Implementatie strategie, Ontwikkelen van QlikView applicaties en Technische architectuur.

Synaxion

In samenwerking met Intergrip, een landelijke organisatie die meer dan de helft van alle overstappers tussen VO en MBO in beeld heeft, heeft Synaxion enkele standaard rapportages met Qlikview gemaakt voor MBO instellingen. Het voedingsgebied van een MBO instelling is op een kaart zichtbaar gemaakt. Naast ondersteuning van onderwijsinstellingen werkt Synaxion zo aan standaardoplossingen voor het onderwijs. Daarnaast werden diverse QlikViews van MBO instellingen getoond als voorbeeld van wat mogelijk is met QlikView met ondersteuning van Synaxion.

The Implementation Group (TIG)

Standaard apps, volledig SAAS, voor het VO werden door TIG getoond ter inspiratie voor het MBO. “De getoonde apps zijn binnen een uur operationeel te maken voor een onderwijsinstelling, echt plug en play.”, aldus TIG. De apps zijn gebaseerd op data van veel gebruikte applicaties in het VO zoals Magister, Raet en Afas. Uiteraard vertelde ook TIG van enkele van hun succesvolle QlikView implementaties in het MBO.

Blog Joël de Bruijn

Eén van de aanwezigen schreef mee op zijn blog. Misschien leuk om ook even te bekijken.

Vervolg?

Ter evaluatie is een enquête onder de aanwezigen rond gestuurd. Op basis daarvan wordt nagedacht over een vervolg. De eerste reacties gaan in de richting van af en toe zo’n bijeenkomst om elkaar te informeren en nieuwe ideeën op te doen.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie