Brief Minister aan de Tweede Kamer met toezeggingen, oa inzake Onderwijstijd

In de brief van 12 juni 2013 doet de Minister haar toezeggingen in het Kamerdebat over het Wetsvoorstel doelmatige leerwegen gestand.

Zij gaat in deze brief met name in op het Inspectiekader Onderwijstijd, dat zij in de brief kortweg beschrijft. In de bijlage 1 bij deze brief wordt dit kader verder uitgewerkt en toegelicht. Beide documenten zijn bijlage bij dit bericht.

Nu duidelijk is hoe de Minister ook over het Inspectietoezicht denkt, start een activiteit binnen het programma iFoV Onderwijstijd in control (OTic).

Zie hiervoor een separaat bericht onder het Thema Onderwijstijd.

De brief en de genoemde bijlagen staan hieronder. Ook de wettekst Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging is bijgevoegd. Zie voor de urennormen, oa de teksten van artikel 7.2.7 op pagina 5 en verder.

 

Reacties (0)
Geef een reactie