Programmaplan iFoV gepubliceerd

In de bijlage vindt u het actieplan “Focus op Vakmanschap”. Dat geeft voor de komende jaren richting aan de sector MBO. Het is een plan gericht op verbetering van het MBO, door het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, vereenvoudiging van het stelsel en een efficiëntere en betere bedrijfsvoering.

Waarom een programmaplan?
Vrijwel geen van de doelstellingen van het actieplan kan worden bereikt zonder een adequate invulling van informatie-uitwisseling en de inzet van ICT. Veel van de aangekondigde maatregelen en ontwikkelingen
leiden immers tot meer of minder ingrijpende wijzigingen in de informatiehuishouding binnen de instelling en hebben gevolgen voor de informatie-uitwisseling tussen instellingen onderling en/of met de overheid.
Belangrijke vraagstukken die hieruit naar voren komen, kunnen instellingen niet altijd individueel oplossen en vragen gezamenlijke actie (bijvoorbeeld impact wijziging kwalificatiedossiers). Hierin spelen landelijke organisaties zoals MBO Raad, DUO, SBB en Kennisnet een belangrijke rol. Andere maatregelen vergen van instellingen de nodige inspanning waarbij zij ondersteuning nodig hebben om het binnen de gestelde tijdsdoelstellingen op te lossen. En bij sommige maatregelen is nog onvoldoende duidelijke welke impact het überhaupt heeft op de informatiehuishouding binnen instellingen. Daarom is door saMBO-ICT dit programmaplan iFoV opgezet, verwijzend naar “Focus op Vakmanschap, vertaling naar informatie en systemen”.

Reacties (0)
Geef een reactie