Brief Minister aan Tweede Kamer, oa over Onderwijstijd

Op 30 januari 2013 laat de minister zien op welke manier zij wil omgaan met Onderwijstijd.

Zij geeft daarbij in heldere bewoordingen aan dat zij niet meer sec instellingen wil afrekenen op eventueel te weinig gerealiseerde uren. Mede op advies van de algemene rekenkamer in het kader van terugdringing van administratieve lastendruk, wil zij de accountantscontroles op onderwijstijd en de consequenties voor bekostiging laten vallen.

Kern is dat te leveren onderwijskwaliteit voorop staat en dat onderwijstijd daar zeker een onderdeel van is.

In deze brief geeft zij ook aan dat het haar voornemen is om de instellingen de ruimte te geven om begeleide onderwijstijd ook op andere manieren in te vullen, dan alleen met een bevoegde docent. Ze noemt daarbij als mogelijkheden de inzet van instructeurs en gastdocenten, maar ook eventuele simulaties met technologie.

De pagina’s 1-4 geven dit goed weer.

Klik hier voor de kamerbrief over wetsvoorstel doelmatige leerwegen en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs.

Reacties (0)
Geef een reactie