Triple A: blik op de toekomst

Het programma Borging Triple A wordt afgerond, maar het Triple A gedachtegoed blijft in de toekomst de solide inhoudelijke basis onder de activiteiten van saMBO-ICT. Bovendien blijft saMBO-ICT aandacht besteden aan het toegankelijk maken en houden en het actualiseren van het materiaal.

De Triple A @ncyclopedie vormt de basis voor het managen van de kennis die uit de saMBO-ICT projecten ontstaat. De semantische wiki is opgebouwd uit een kennismodel. In het kennismodel zijn de opbouw van het materiaal en de onderlinge relaties en verbanden vastgelegd. Voor ieder project wordt in de toekomst nagegaan of er sprake is van een relatie met het kennismodel dat de basis vormt voor de inrichting van de wiki. Is die relatie er, dan gaat het resultaat van het betreffende project onderdeel vormen van de Triple A @ncyclopedie. Zo blijft het gedachtegoed actueel en waardevol voor de gebruikers. 

Bekijk deze film voor een beknopte uitleg over de opbouw van het Triple A materiaal:

Hoe is Triple A opgebouwd from saMBO-ICT on Vimeo.

Reacties (0)
Geef een reactie