Nieuw Triple A materiaal online: Roadmap

Vorige keer vertelden we over de ontwikkeling van twee Triple A toetsen en gingen we dieper in op de Maturity Scan. Vandaag meer over de Roadmap. Het instrument is nu beschikbaar in de Triple A @ncyclopedie en vrij te gebruiken door onderwijsinstellingen. 

Roadmap

Veel instellingen gebruiken het gedachtegoed van Triple A. Het blijkt echter lastig om te bepalen op welke moment je aandacht besteedt aan welk deel van de processen en systemen. De urgentie lijkt overal hoog, de samenhang is groot, maar de capaciteit en het budget beperkt. Twynstra Gudde ontwikkelde de Triple A roadmap om het Triple A gedachtegoed praktisch toe te kunnen passen. Projecten kunnen is samenhang worden gedefinieerd, geprioriteerd en georganiseerd. Daarbij helpt het om de toegevoegde waarde van projecten (baten) inzichtelijk te maken.

 

Workshops

In een serie van zes workshops worden instellingen op gestructureerde wijze geholpen bij het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Waar staan we op dit moment ten opzichte van Triple A met onze processen, systemen en architectuur?
  • Welke ambitie hebben we in het benutten van Triple A? Waar sluiten we aan bij het gedachtegoed en waar maken we onze eigen keuzes?
  • Welke inspanningen en projecten moeten we de komende jaren verrichten om resultaten te boeken met Triple A?
  • Hoe kan Triple A helpen om onze eigen doelstellingen en ambities te realiseren?

Het resultaat van dit traject is een meerjaren projectkalender met bijbehorende projectdefinities die niet alleen gedegen is, maar ook gedragen wordt door de belangrijkste belanghebbenden binnen de instelling. Kijk voor meer informatie over de Roadmap, voorbeelden van de uitwerking en contactgegevens in de Triple A @ncyclopedie.

Reacties (0)
Geef een reactie