Ict-bekwaamheid van leraren

Onderzoek toont aan dat de juiste inzet van ict in het onderwijs ervoor zorgt dat de motivatie van leerlingen toeneemt, de leerprestaties verbeteren en dat het leerproces efficiënter wordt.
Wat wordt er van leraren verwacht? Welke kennis, vaardigheden en houding hebben zij nodig? Om hier antwoord op te geven ontwikkelde Kennisnet samen met het onderwijsveld het Kader voor ict-bekwaamheid van leraren (PDF).

Het Kader is een landelijke richtlijn waarmee onderwijsinstellingen (in basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs) aan de slag kunnen om hun medewerkers te professionaliseren op het gebied van ict.In een proces van anderhalf jaar heeft Kennisnet in nauwe samenwerking met het onderwijsveld gewerkt aan de totstandkoming van dit document. Het Kader voor ict-bekwaamheid is nodig omdat veel leraren in Nederland onvoldoende ict-bekwaam zijn en daarmee kansen laten liggen om het onderwijs te verbeteren. Vooral de didactische toepassing van ict (primair proces) is nog geen vanzelfsprekendheid, maar ook op administratief vlak en professionele ontwikkeling (secundaire processen) valt nog winst te behalen.
Kennisnet wil instellingen stimuleren met het Kader voor ict-bekwaamheid aan de slag te gaan en ontwikkelt daarbij een aantal concrete handvatten. Deze handvatten en meer informatie over dit onderwerp vindt u op de speciaal hiervoor ingerichte website:  ictbekwaamheid.kennisnet.nl.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie