Bijeenkomst Stuurinformatie bij Kennisnet

In het kader van Focus op Vakmanschap wordt het steeds belangrijker op tijd te kunnen bijsturen, bijvoorbeeld op de gerealiseerde onderwijstijd en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten (VSV). Ook wordt steeds nadrukkelijker in het toezichtkader van de Inspectie aandacht gevraagd voor het kwaliteitszorgsysteem. Het benoemen van stuurinformatie is ook voor kwaliteit relevant. Veel MBO’s zijn actief met het verbeteren van de stuurinformatie. Daarom organiseert Kennisnet op dinsdagmiddag 11 december een verdiepingsessie over dit onderwerp. 
Voor wie? 
De bijeenkomst is bedoeld voor mensen binnen het mbo die actief zijn met managementinformatie en sturing. 

Inhoud 
Tijdens de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de activiteiten van Kennisnet op dit vlak en tegelijkertijd wordt u ruimte geboden om ervaringen met elkaar te delen. We zullen specifiek aandacht besteden aan stuurinformatie voor teammanagers, het leerlingvolgsysteem als bron voor stuurinformatie voor docenten. Daarnaast staan we stil bij procesmanagement als hulp om te sturen en stuurinformatie te bepalen (vraagzijde) en de taaiheid om de informatie ook daadwerkelijk beschikbaar te krijgen (aanbodzijde). 

Locatie 
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 december op De Verdieping bij Kennisnet, Paletsingel 32 Zoetermeer. 

Tijd 
Vanaf 12.00 uur (inloop met lunch) 
Start: 13.00 uur 
Afsluiting: 16:30 uur 

Aanmelden 
Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, dan kunt u zich tot 7 december 2012 aanmelden door een mailtje te sturen naar binnendienst@kennisnet.nl. 
Vermeld als onderwerp in uw e-mail: Bijeenkomst stuurinformatie.

Reacties (0)
Geef een reactie