Project herziening kwalificatiestructuur

De aanpak van het project Herziening Kwalificatiestructuur is verder uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in het projectplan “Ruim baan voor vakmanschap”. Dit projectplan is inmiddels goedgekeurd door het bestuur van SBB en het ministerie van OCW. DUO is in goede samenwerking met saMBO-ICT gestart met het uitvoeren van een quick scan om een eerste beeld te krijgen van de impact van de herziening op de systemen van DUO.

Op dit moment wordt een werkgroep ingericht van vertegenwoordigers van de instellingen en de kenniscentra om een eerste analyse uit te voeren van de impact van de herziening op de systemen binnen de instellingen en de kenniscentra. De bedoeling is dat de resultaten van deze eerste analyse nog dit jaar beschikbaar zijn. Er is namelijk sprake van een ambitieus tijdschema. De invoering van de herziene kwalificatiestructuur is conform de brief van de minister (zie bijlage) voorzien voor het schooljaar 2014-2015. Dit betekent dat waar nodig de systemen die nodig zijn voor deze invoering daadwerkelijk aangepast moeten zijn. Het onderwerp en het tijdspad maken het belang van de uitvoering van de verschillende impactanalyses overduidelijk.

Reacties (0)
Geef een reactie