Masterclass Informatie management

Voor de tweede maal, de Masterclass Informatie management
De eerste Masterclass Informatiemanagement is in de eerste vier maanden van het jaar gehouden. We zijn er trots op om te kunnen vertellen dat het een succes is geweest. In november start saMBO-ICT, daarom de tweede Masterclass Informatiemanagement. Twynstra Gudde neemt de uitvoering weer voor haar rekening. Voorwaarde is een voldoende aantal deelnemers, dat zijn er minimaal 12. Momenteel zijn er al een flink aantal gegadigden.

De masterclass ondersteunt de informatiemanager bij zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling tot een volwaardig gesprekspartner van bestuur en leidinggevenden in het onderwijs. Daarvoor leggen we in de masterclass de focus op het ‘bestuurlijke spel’ en hoe daarop in te spelen. De vorm van de masterclass is gebaseerd op action learning, waarbij de informatiemanager werkt aan een visie op informatievoorziening en ICT, die kan rekenen op draagvlak bij college van bestuur en leidinggevenden in het onderwijs.

Gestart wordt met een dag waarbij de nadruk ligt op wat zich het beste laat omschrijven als ”bestuurderskunde”. We nemen een kijkje in de denkwereld van bestuurders en komen tot verrassende constateringen. Een cruciaal onderdeel van de masterclass vormt de intervisie onder begeleiding van oud-bestuurder, een voormalig CvB lid. Enkele bestuurders nemen ieder een groep onder hun hoede. In drie sessies wordt in een vertrouwelijke sfeer gereflecteerd op de dagelijkse praktijk van de informatiemanager en met name op de relatie met hun CvB. De leerpunten die daarbij naar boven komen worden geanonimiseerd en zijn de input voor de afsluitende dag. Op die afsluitende dag krijgen de groepen gewapend met die leerpunten, een college informatiemanagement interventies en een workshop innovatieve megatrends, de opgave om een visie op informatievoorziening en ICT bondig over te brengen aan een fictief CvB.

De eerste Masterclass was een experiment. Reden voor een forse (ca 50%) subsidie vanuit saMBO-ICT en Kennisnet. De tweede Masterclass moet financieel selfsupporting zijn. Dat resulteert in een ander prijskaartje, wat omgeslagen per dagdeel opleiding nog steeds zeer schappelijk genoemd mag worden.

Bij de evaluatie van de eerste masterclass, kwam naar boven dat concrete acties die in de intervisiesessies zijn geopperd, al tijdens de Masterclass met succes zijn toegepast. Daarnaast zijn er prachtige samenwerkingsverbanden ontstaan tussen de informatiemanagers onderling maar ook tussen de informatiemanagers en de oud CvB leden. Velen hebben besloten om de contacten ook na de Masterclass voort te zetten. Natuurlijk zijn er ook enkele zaken waaruit we lering hebben kunnen trekken. Soms was de agenda soms iets te vol en er was te weinig tijd voor onderlinge contacten. Bij de opzet van de tweede masterclass
houden we hier rekening mee.

Zoals gezegd, er heeft zich al een flink aantal gegadigden aangemeld, maar er is nog steeds plaats. Voel je je als informatiemanager door deze toelichting aangesproken, aarzel dan niet om contact op te nemen met saMBO-ICT (Esther Schoutema telefoon 0348-75 35 00 of via e-mail: esther.schoutema@sambo-ict.nl) om je voor november aan te melden.

Reacties (0)
Geef een reactie