Businesscase – Onderbouwd investeren in ict

Een methodiek voor het maken van businesscases voor ict-investeringen in het mbo
Veel van de vernieuwing in het middelbaar beroepsonderwijs heeft gevolgen voor de toepassing van ict. Laptops in de klas, elektronische leeromgevingen (elo) en systemen voor deelnemersbegeleiding zijn voorbeelden van projecten die momenteel binnen veel mbo-instellingen worden gerealiseerd. Het mbo investeert volop in ict.

Lastig proces

De besluitvorming voorafgaand aan deze projecten blijkt voor veel onderwijsinstellingen een lastig proces. Want wat mag een systeem voor aan- en afwezigheid kosten? Wat levert de investering van een elo op? En worden de beoogde besparingen van de inzet van laptops de komende jaren ook daadwerkelijk gerealiseerd?

Haalbaarheid en wenselijkheid

Voordat een goede beoordeling gemaakt kan worden van de haalbaarheid en wenselijkheid van een project, is het noodzakelijk inzicht te krijgen in:

  • De opbrengsten van het project voor het onderwijs.
  • De organisatorische consequenties van de investering in het project, zoals cultuur, mensen en processen.
  • De financiële investeringen die met het project gemoeid zijn en het te verwachten rendement.

Deze inzichten kunnen worden verkregen door het opstellen van een businesscase.

Doel businesscase

Een businesscase heeft als doel de zakelijke rechtvaardiging van een project vooraf in beeld te brengen en gedurende een project in beeld te houden.

  • In de businesscase worden kosten, baten en risico’s in beeld gebracht.
  • Het maken van een business case helpt om binnen de organisatie draagvlak te creëren voor het project en bijbehorende investering.

De ontwikkelde methodiek is inmiddels toegepast bij verschillende mbo-instellingen. Hieruit is gebleken dat de methodiek instellingen helpt in het opstellen van een gedegen en gedragen businesscase.

Kijk voor meer informatie ook op businesscase.kennisnet.nl.
Daar vindt u naast deze inleiding ook een stappenplan, hulpmiddelen en praktijkvoorbeelden.
Onderbouwd investeren in ICT kan hier besteld of gedownload worden.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie