Uitnodiging Kennisdeling AAR 24 mei 2012

Thema: Waar wordt de student verwacht?
Datum: 24 mei 2012
Tijd: 10.30 – 15.00 uur
Locatie: ROC Nova College, Laurens Baecklaan 25, Beverwijk

Instellingen willen individueel onderwijs mogelijk maken, en dat door slim gebruik van moderne systemen ondersteunen. De overheid verwacht van ons dat we zo goed als mogelijk de aanwezigheid van de studenten registreren, en het melden als een student te weinig (ongeoorloofd) aanwezig is. Enerzijds wil het RMC weten wie er dreigt uit te vallen en hoopt daarmee (ongeoorloofde) afwezigheid op tijd te zien aankomen. Anderzijds wil men binnen de instelling ook kunnen sturen op de aanwezigheid van de student, en heb je daarvoor cijfers nodig over verzuim op verschillende niveaus. Maar wanneer en waar wordt de student eigenlijk verwacht?

Hoe gebruik je roosterinformatie, ziekmelding en tussentijdse wijzigingen van het rooster adequaat om te weten waar een student zou moeten zijn? Welke rol speelt de roostermaker, administratie, mentor of docent hierin, en hoe weet je welke studenten je kunt verwachten? Hoe zorg je dat je organisatie hierop voldoende is ingericht en wie is verantwoordelijk, de leerling die incheckt op een locatie of degene die onderwijs registreert? Deze, en andere vragen, willen we adresseren tijdens de bijeenkomst.

Programma

10.30 uur Inloop met koffie / thee
11.00 1. Welkom en opening
11.10 2. De regelgeving bepaalt het ontwerp!…of niet?
Door Leon Abbink, Netwerkschool ROC van Twente
12.00 3. Aanwezigheidsregistratie kan ook een game zijn…
Door Marco Sombroek, ROC Nova College
12.25 Lunch
13.10 4. Waar wordt de student verwacht?
Door Henk Dubbelman, ROC Eindhoven
13.35 5. Ronde tafel gesprekken
14.30 6. Terugkoppeling ronde tafel gesprekken
14.45 7. Sluiting

Doelgroep

Informatiemanagers, en andere mensen die op tactisch niveau bezig zijn met roosteren, aanwezigheidregistratie en managementinformatie.

Doel van de bijeenkomst

Van elkaar leren over tussenoplossingen, spanningsveld tussen de ideale wereld van individueel roosteren versus wettelijke eisen en grenzen aan flexibiliteit van de eigen organisatie (lessons learned). Vanuit welke visie zijn deze oplossingen tot stand gekomen, wat is daarbij leidend?

Reacties (0)
Geef een reactie