Uitnodiging Kennisdeling SharePoint 16 maart 2012

Thema: ‘SharePoint en workflow’
Wanneer: 16 maart 2012 10.00 – 15.00 uur
Locatie: Houttuinlaan 6 te Woerden (Deze keer dus NIET bij Microsoft op Schiphol!)

SharePoint is een platform met heeel veeel mogelijkheden. Op veel plekken binnen het onderwijs wordt het (voorzichtig) ingezet als een alternatief voor een filesystem, een intranet, website of een leer / werkomgeving. Document management kan natuurlijk ook, daar is tijdens de vorige kennisdelingsbijeenkomst SharePoint ruim voldoende aandacht aan besteed. Er loopt inmiddels een traject om hierover een reeks gezamenlijke afspraken te maken.

Een passend vervolg is dan natuurlijk workflow. Workflow is een manier om allerlei (domme) routeringsactiviteiten van een document te automatiseren. Denk hierbij aan het goedkeuren van gebruik van materialen, reizen, diensten etc. Maar ook de handtekeningen cyclus van bijvoorbeeld een BPV-overeenkomst kan uitstekend in een workflow een plek krijgen. Belangrijk voordeel is, dat je altijd weet waar het document zich bevind in route op weg naar alle goedkeuringen.

Kortom een boeiende dag over de workflow mogelijkheden van SharePoint, met praktijkvoorbeelden van ander ROC’s en natuurlijk een professionele inbreng van Microsoft.

Alle leden van saMBO-ICT zijn weer hartelijk welkom.

Programma

10.00 uur Ontvangst met koffie / thee
10.30 1. Opening
10.35 2. Nintex: Workflow 2.0
Door Niels Engels, Graafschap College
11.00 3. Kennisdelen met formulieren
Door Jan Janson, Horizon College
11.25 Pauze
11.45 4. SharePoint en Workflow
Door Bart Wessels, ETTU
12.30 Lunch
13.15 5. Workflow volgens Microsoft
Door Donald Hessing, Microsoft
14.00 6. Ronde tafelgesprekken met inleiders
14.45 7. Terugkoppeling ronde tafelgesprekken
15.00 8. Sluiting
Reacties (0)
Geef een reactie