Twee organisaties één doel, samen naar de top

saMBO-ICT en Kennisnet bekrachtigen samenwerking

Papendal, 21 maart – Op de landelijke conferentie van het Consortium voor Innovatie hebben Ben Geerdink, voorzitter van saMBO-ICT en Toine Maes, directeur van Kennisnet, door ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst getoond dat zij zich ook in de toekomst samen hard maken voor de ontwikkeling van ict gebruik in mbo-instellingen.

Ben Geerdink verwoordde de samenwerking als volgt: “Met deze samenwerkings-overeenkomst wordt een streep gezet onder een praktijk die zijn vruchten voor de mbo-sector al ruimschoots heeft afgeworpen. Kennisnet en saMBO-ICT hebben laten zien dat ze samen, elkaar aanvullend, effectieve oplossingen kunnen bieden voor ict-vraagstukken in het mbo.“

“Twee organisaties, twee rollen, één aanpak. SaMBO-ict die heel dicht bij de mbo-instellingen staat en dus de wensen van het veld goed kent en Kennisnet, die in aanvulling daarop, aan de slag gaat met door saMBO-ICT geformuleerde opdrachten. Samen sterk voor de mbo sector op het terrein van ict. Dat is wat wij gezamenlijk willen bereiken,” aldus Toine Maes.

Met actuele thema’s als centrale examinering, in- en uitschrijven van studenten en laptops in het mbo hebben beide organisaties aangetoond dat zij midden in het mbo-veld staan, issues en vraagstukken weten te herkennen en in staat zijn gezamenlijk bij te dragen aan de ontwikkeling van het ict gebruik binnen de mbo-instellingen.

Reacties (0)
Geef een reactie