Uitnodiging Kennisdeling Procesmanagement 9 maart 2012

Het programma van de Kennisdelingsbijeenkomst Procesmanagement op 9 maart 2012 is rond. Op de vorige bijeenkomst hebben we met elkaar gesproken over het in kaart brengen en beschrijven van processen. Aansluitend daarop gaan we het deze keer hebben over het verbeteren van processen.

Als externe spreker is de heer Oscar Schneider bereid gevonden om zijn visie te geven op hoe je dat zou moeten doen. Ongetwijfeld zal hij daarbij uitkomen op de relatie tussen kwaliteitszorg en procesmanagement. Vanuit de instellingen, zullen deze keer het Hoornbeeck College, ROC Tilburg en ROC Van Twente een presentatie verzorgen over hoe zij processen verbeteren.

Thema: ‘Procesmanagement, strategie en kwaliteitszorg’
Wanneer: 9 maart 2012 11.00 – 15.00 uur
Locatie: Houttuinlaan 6 te Woerden

Programma

10.30 uur Ontvangst met koffie / thee
11.00 1. Opening
11.05 2. Procesmanagement: de zoektocht naar samenhang
Door de heer Roy Hildenbrant, ROC Tilburg
11.30 3. Samen werken aan onze idealen
Door mevrouw Myranda van der Leeden, Hoornbeeck College
11.55 4. Transparantie in Kwaliteit: succes gegarandeerd op basis van de (Referentie) InformatieArchitectuur
Door de heer André Wessels, ROC van Twente
12.20 Lunch
13.00 5. Toegevoegde waarde van procesmanagement voor het sturen en beheersen van de instelling
Door de heer Oscar Schneider, Bureau De Bont
13.45 6. Ronde tafelgesprekken met inleiders
14.45 7. Terugkoppeling ronde tafelgesprekken
15.00 8. Sluiting

 

Reacties (0)
Geef een reactie