De presentaties van saMBO-ICT op Papendal

Hieronder vindt u een overzicht van alle presentaties die vanuit saMBO-ICT verzorgd zullen worden op Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT, georganiseerd door het Consortium voor Innovatie op 21 en 22 maart 2012 op Papendal.

Het volledige programmaoverzicht vindt u hier.

 

Woensdag 21 maart
Presentatieronde 1: 11:40 – 12:40
Zaal Papendal 14
Programmalijn 1 Organiseren & ICT
Programmalijn 2 Organisatie
Presentator:
Jan Bartling, saMBO~ICT

saMBO-ICT: Vraagt u maar!

In de organisatie saMBO-ICT werken de instellingen in het mbo samen op het gebied van leren, organiseren en sturing met ICT. Daarnaast is er ook aandacht voor het organiseren van de IT binnen de instellingen. Met belangenbehartiging, kennisdeling, maar ook concrete projecten, worden actuele vraagstukken binnen de instellingen aangepakt, van het verbeteren van de leermiddelenketen, implementatie van Triple A en het vereenvoudigen van het inschrijven van nieuwe studenten. De presentatie geeft een overzicht van datgene wat er allemaal speelt, maar nodigt ook uit om na te denken over wat er de komende jaren moet gebeuren op het gebied ICT in het mbo.

Woensdag 21 maart
Presentatieronde 2: 13:00 – 14:00
Zaal Papendal 14
Programmalijn 1 Technologie & Informatie
Programmalijn 2 Organisatie
Presentatoren:
Jan Bartling, saMBO-ICT
Bert van Daalen, saMBO-ICT

De Bus is zo gek nog niet!

Met een Enterprise Service Bus (ESB) worden gegevens uitgewisseld tussen applicaties. Gegevens uit een studentinformatiesysteem kunnen hergebruikt worden in het portal of de elektronische leeromgeving. Gegevens worden dan slechts eenmaal ingevoerd en meerdere keren hergebruikt. Het inrichten van zo’n ESB is niet eenvoudig, een flinke klus voor instellingen. Het is dus handig om het samen op te pakken. Ruim 10 instellingen werken samen om een dergelijke generieke ESB voor het mbo te maken. De presentatie geeft een beeld van wat een ESB is en betekent, maar laat tevens zien wat samenwerken op het gebied van ICT tussen instellingen betekent.

Woensdag 21 maart
Presentatieronde 3: 15:40 – 16:40
Zaal Papendal 14
Programmalijn 1 Organiseren & ICT
Programmalijn 2 Organisatie
Presentatoren:
Willem-Jan van Elk, saMBO-ICT
Jan Bartling, saMBO-ICT
Jan Kees Meindersma, Kennisnet
Eric Jongepier, saMBO-ICT

Aanmerkelijke verbetering uitlevering digitaal leermateriaal

December 2011 zijn de partijen uit de mbo-contentketen (scholen, distributeurs, uitgevers) gestart met een programma om een aanmerkelijke verbetering te realiseren in het proces van bestellen t/m uitleveren van digitaal leermateriaal. Ambitie is dat per 1/9/2012 leerlingen al hun leermateriaal kunnen bestellen in een leveranciersonafhankelijke bestelomgeving. Digitale leermaterialen zijn vervolgens ‘single signon’ te benaderen vanuit de schoolomgeving. Het programma benut de resultaten van ECK2 en Directetoegang, en wil de verbetering implementeren bij ca. drie instellingen. De presentatie informeert u over doel en aanpak van het programma, laat de stand van zaken zien, en hoe ook uw instelling gebruik kan maken van de resultaten.

Donderdag 22 maart
Presentatieronde 4: 17:00 – 18:00
Zaal Papendal 14
Programmalijn 1 Organiseren & ICT
Programmalijn 2 Organisatie
Presentatoren:
Jacqueline van der Loo, saMBO-ICT
Eric Jongepier, saMBO-ICT

Borging van Triple A; wat is de laatste stand van zaken?

Stand van zaken programma Borging Triple A van saMBO-ICT

Donderdag 22 maart
Presentatieronde 5: 10:00 – 11:00
Zaal Papendal 14
Programmalijn 1 Organiseren & ICT
Programmalijn 2 Onderwijsprogramma
Presentatoren:
Bert van Daalen, Wellantcollege
Eric Jongepier, saMBO-ICT

Dé Onderwijscatalogus ‘is het iets of wordt het niets…’

De Onderwijscatalogus staat centraal in het Triple A gedachtegoed maar blijft een lastig onderdeel ervan. Met een kleine groep instellingen is de afgelopen maanden een poging gedaan om hier verandering in te brengen. Tijdens de presentatie laat ik zien hoe de ‘doos van Pandora’ geopend wordt waardoor, doelgroep gericht, nut en noodzaak zal worden aangetoont. Aan u de vraag: ‘is het iets of wordt het niets…’

Donderdag 22 maart
Presentatieronde 6: 11:00 – 12:00
Zaal Papendal 14
Programmalijn 1 Technologie & Informatie
Programmalijn 2 Organisatie
Presentatoren:
Henk-Jan van Ginkel, saMBO-ICT
Coos van der Wolf, Capgemini
Gido de Koff, DUO

Hergebruik BRON gegevens bij digitaal inschrijven MBO

In het PoC digitaal inschrijven MBO wordt een eerste concrete stap gezet op weg naar digitalisering en hergebruik van gegevens bij de inschrijving in het MBO. Twee belangrijke uitgangspunten bepalen de in het PoC te maken keuzes: 1. Eenmalig bevragen van gegevens, meervoudig gebruik (betere kwaliteit en minder werk); 2. De burger aan het stuur! (autenticatie middels DigiD). Samen met 6 instellingen is het ‘to be’ procesmodel opgesteld en door DUO is op basis hiervan een concrete implementatie ontwikkeld, gericht op het hergebruik van NAW- en vooropleidinggegevens. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs informatie (bestaande uit PO raad, VO raad, MBO raad, AOC raad, HBO raad en VSNU).

Donderdag 22 maart
Presentatieronde 7: vanaf 14.00 uur
ZaalPapendal 14
Programmalijn 1 Organiseren & ICT
Programmalijn 2 Organisatie
Presentatoren:
Jan Bartling, saMBO-ICT
Willem-Jan van Elk, saMBO-ICT
Michiel Colenbrander, Thiememeulenhoff B.V.

Leermiddelen: pijler voor kwaliteit van onderwijs

Naast de docent en de organisatie zijn leermiddelen bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Digitale content, boeken of gereedschap, het zijn voor de student essentiële middelen om te kunnen leren. De weg van producent naar student is ingewikkeld. Een deel wordt door distributeurs en uitgevers verzorgd. Maar een belangrijk deel ook door de onderwijsinstelling. In de leermiddelenketen zijn alle partijen afhankelijk van elkaar. De verdiepingsessie neemt de leermiddelenketen als uitgangspunt. Wat kun je als onderwijsinstelling bijdragen? Hoe stroomlijn je de keten? De verdiepingssessie wordt verzorgd vanuit het programma “Leermiddelenketen” waarin saMBO-ICT samenwerkt met Kennisnet, onderwijsinstellingen, distributeurs en uitgever.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie