Business case methodiek

saMBO-ICT, Kennisnet en MBO2010 hebben aan Twynstra Gudde gevraagd een methodiek te ontwikkelen voor het toepassen van business cases voor ICT investeringen in het onderwijs. In de methodiek wordt naast de kwantitatieve onderbouwing van de investering nadrukkelijk aandacht besteed aan de bijdrage aan de onderwijsdoelstellingen en de niet-ICT aspecten van het project, zoals organisatie, cultuur en processen. De methodiek wordt ontwikkeld door middel van drie pilots.

De eerste pilot vindt plaats bij ROC Mondriaan. Daar staat de invoering van een nieuw resultatenbeheer systeem hoog op de agenda. In het kader van de ontwikkeling van deze methodiek ontwikkelen we een business case voor het uniformeren van de processen rondom resultatenbeheer over heel ROC Mondriaan. Deze pilot wordt momenteel afgerond. De tweede pilot gaat plaatsvinden bij ROC Aventus. Daar start in 2012 een programma dat invulling gaat geven aan een nieuwe visie op deelnemerbegeleiding. In deze tweede pilot zullen we de methodiek met name verrijken als het gaat om de programmatische aanpak van projecten.

Wanneer drie pilots zijn afgerond worden de ervaringen daaruit verwerkt in een methodiek welke instellingen zelf kunnen inzetten bij het ontwikkelen van gedegen business cases voor ICT projecten.

Voor meer informatie over de methodiek of de pilots kunt u contact opnemen met:
Maarten Kuiper, kui@tg.nl, 06 1377 1842

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie