De mbo Informatie Encyclopedie

Ieder jaar verantwoorden mbo-instellingen zich in het geïntegreerd jaarverslag op een aantal indicatoren als uitval, solvabiliteit en jaar- en diplomaresultaat. Maar wat betekenen deze kengetallen nu eigenlijk? Welke definities liggen daar onder ten grondslag? Hoe worden ze berekend? De MBO Raad, saMBO-ICT en Kennisnet hebben de website Informatie Encyclopedie gelanceerd, waarmee een start is gemaakt met het scheppen van eenduidigheid en transparantie in de informatievragen die aan instellingen gesteld worden, zoals deze indicatoren.

Doelstellingen

Mbo-instellingen leveren aan verschillende partijengegevens, zoals bijvoorbeeld het ministerie van OCW, gemeenten, DUO en inspectie. Deze gegevens en kengetallen zijn niet altijd eenduidig gedefinieerd. Daardoor is het voor management en medewerkers binnen de scholen niet altijd duidelijk wat een dergelijk kengetal eigenlijk betekent. Om dit op te lossen, hebben de MBO Raad, saMBO-ICT en Kennisnet een website gemaakt: informatie-encyclopedie.nl. Doel is om management en medewerkers binnen mbo-instellingen meer helderheid en eenduidigheid verschaffen over de definities van op te leveren kengetallen van verschillende informatievragers. Op dit moment zijn de kengetallen rond deelnemergegevens, financiële gegevens en deelnemertevredenheid uit het geïntegreerd jaarverslag gedefinieerd. Een voorbeeld is de definitie voor ‘voortijdig schoolverlater’:“Een VSV’er (Voortijdige SchoolVerlater) is een uitstromer jonger dan 23 jaar zonder een diploma op havo-, vwo- of mbo- 2, 3 of 4 niveau of hoger”. De exacte berekeningswijze is ook uitgeschreven

Doelgroepen

De website is bedoeld voor twee doelgroepen: de mensen in de instellingen die de indicatoren moeten berekenen en de bestuurders, directeuren en managers die het verhaal achter de getallen moeten kunnen vertellen en hierover verantwoording moeten afleggen. Daarom bevat de site per kengetal een eenduidige berekeningswijze, met een link naar de achterliggende basisbegrippen. Met een uitgebreide toelichting op de indicator wordt de tweede doelgroep bediend. Aan de inhoud is intensief gewerkt door een enthousiaste en betrokken groep van experts uit zeven mbo instellingen: ROC Eindhoven, ROC Friesland, Onderwijsgroep Tilburg, ROC Mondriaan, Wellantcollege, Graafschap College en ROC Aventus. Daarnaast hebben experts en begeleiders uit de MBO Raad, saMBO-ICT en Kennisnet een bijdrage geleverd.

Structureel beheer en onderhoud

Om te voorkomen dat na verloop van tijd de inhoud gedateerd raakt en dat wijzigingen niet verwerkt worden, is een beheerprocedure opgesteld en ingericht. Via het reactieformulier op de website kunnen vragen en suggesties voor wijzigingen worden ingediend. Ook kunnen verzoeken gedaan worden voor het beschrijven van nieuwe indicatoren. Verzoeken en vragen worden bekeken door beleidsadviseurs van de MBO Raad. Daar waar nodig beoordeelt en beslist een formele redactieraad vanuit MBO Raad en saMBO-ICT over de gevraagde wijzigingen en uitbreidingen van de mbo Informatie Encyclopedie. De site zal het komende jaar worden uitgebreid met indicatoren op andere gebieden.

Dit artikel is ook te vinden in Indruk mbo zomer 2011 van Kennisnet.

Reacties (0)
Geef een reactie