Informatiebijeenkomst onderwijslogistiek

Onderwijslogistiek is een term die veelvuldig gebruikt wordt om een vraagstuk aan te duiden waar veel instellingen mee worstelen, namelijk: “Hoe plan en organiseer je flexibel onderwijs?”

In de voorbije periode is er veel gesproken en gedacht over oplossingsrichtingen en mogelijke uitvoerings-modellen. Het kennisniveau is in die periode flink toegenomen. Diverse publicaties, simulaties en modelstudies hebben inzicht gegeven in de complexiteit van het onderwerp. Binnen instellingen zijn diverse pilots uitgevoerd.

Begin 2010 zijn zes instellingen bijeengekomen voor het verkennen van een gemeenschappelijke basis rondom het thema onderwijslogistiek. Gebaseerd op het boekje Onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen én de Onderwijscatalogus (Triple A Encyclopedie) zagen deze instellingen de meerwaarde van samenwerking bij het realiseren van oplossingen voor de onderwijslogistiek. Deze instellingen zijn:

  • ROC Aventus
  • ROC de Leijgraaf
  • ROC Eindhoven
  • ROC Leiden
  • ROC Mondriaan
  • Wellantcollege

saMBO-ICT treedt op als penvoerder namens deze instellingen.

Op basis van de verkenning, hebben zes onderwijsinstellingen zich gecommitteerd aan het uitwerken van een functioneel ontwerp van een ICT-systeem dat flexibel onderwijs in al zijn vormen en scenario’s moet kunnen ondersteunen. Tegelijk hebben de instellingen geconstateerd dat alleen een systeem niet de complete oplossing biedt. Daarom wordt naast een functioneel ontwerp een programma van eisen uitgewerkt voor een organisatie-inrichting die passend is voor het kunnen ondersteunen van verschillende vormen van flexibel onderwijs.

Dit ontwikkeltraject is in volle gang en daarom wilden de zes organisaties de andere instellingen in de sector graag informeren tijdens een bijeenkomst op 20 mei 2010 in Hotel Figi te Zeist. Tijdens deze bijeenkomst werden de voorlopige resultaten in het ontwikkeltraject gedeeld en werd inzicht gegeven in het proces dat heeft geleid tot deze resultaten. Het doel van de bijeenkomst was om inzichten te delen, vragen te beantwoorden en mogelijke samenwerking in een vervolgtraject te verkennen.

De op deze dag vertoonde presentatie is opgenomen in de bijlage.

Reacties (0)
Geef een reactie