Whitepaper over elo’s in het MBO

Danny Streelder, stagiair van het Hogeschool Utrecht, heeft sinds september een onderzoek gedaan naar het gebruik van elo’s in het MBO. De whitepaper hierover (zie bijlage) is gebaseerd op zijn afstudeerscriptie.

“Het hoofddoel van dit rapport is de lezer inzicht te geven in hoe elektronische leeromgevingen op dit
moment worden gebruikt in het middelbaar beroepsonderwijs, zijn de huidige functionaliteiten
voldoende voor de toekomst, en welk pakket (open/closed source) past het beste in de ultieme
omgeving?”

Om dit doel te kunnen verwezenlijken is er een aantal veldonderzoeken uitgevoerd. Om te beginnen
zijn er interviews afgenomen met functionele beheerders van deze elektronische leeromgevingen
bij ROC’s door het hele land. Daarnaast is er een complete inventarisatie uitgevoerd om in
kaart te brengen welke elo’s de middelbaar beroepsinstellingen gebruiken. Dit is uitgevoerd d.m.v.
een mailing en door telefonisch follow-up. Dit is verder terug te vinden in het rapport bij hoofdstuk
3, huidige situatie.

Vanuit de huidige situatie is er altijd de wens voor verbeteringen, komen tot een gewenste situatie.
Hierin komt duidelijk naar voren welke eisen en wensen het onderwijs stelt aan een elektronische
leeromgeving. Dit zijn functionele eisen van het pakket zelf, maar ook externe factoren, zoals bijvoorbeeld
content, toetsmodules en competentiemeters, kunnen hier een rol in spelen.
Daarnaast is er onderzocht welke pakketten er op de markt worden aangeboden, en wat de unieke
functies zijn van deze pakketten. Van de pakketten die onderzocht zijn, kijken we in hoeverre deze de
wensen en eisen ondersteunen vanuit de gewenste situatie. Wat de uitkomst hiervan is kunt u terug
vinden bij hoofdstuk 7, aanbevelingen.

Dit rapport is geschreven vanuit de behoefte van saMBO-ICT om instellingen te ondersteunen bij de
inzet van elektronische leeromgevingen. Het geeft een fundering voor scholen die een andere weg in
willen slaan. Dit rapport moet scholen ondersteuning bieden als het gaat om het kiezen van een elo,
verdere doorvoering van de huidige elo en andere zaken omtrent een elektronische leeromgeving.

Reacties (0)
Geef een reactie