Opleidingsdomeinen

Opleidingen zijn geclusterd in meer dan tien domeinen. Deze inrichting in domeinen moet leiden tot mogelijkheden om breed in te stromen in het MBO, maar ook om de herkenbaarheid van het MBO te vergroten. Met deze indeling wordt het mogelijk om studenten in te schrijven in domeinen, kwalificatiedossiers en (uitstroom)kwalificaties. Met deze gewenste variëteit van inschrijvingsmogelijkheden gaat een complexiteit van de administratieve last gepaard. Via saMBO-ICT proberen de instellingen te bereiken dat het originele idee overeind blijft, maar dat de administratieve complexiteit tot een minimum wordt beperkt.