Informatie encyclopedie

Instellingen hebben te maken met een grote verantwoordingslast. Naast het feit dat er veel informatie opgeleverd moet worden, is vaak ook onduidelijk wat er precies aan gegevens uit de systemen moet komen. Hier biedt de encyclopedie een oplossing. In de encyclopedie worden definities van de op te leveren informatie vastgelegd en wordt versiebeheer uitgeoefend. Ook is het van belang dat er goed toegankelijke informatie beschikbaar is voor onderwijsmanagers. Zij zullen de definities moeten kunnen begrijpen en de resultaten verklaren. Er vinden geregeld aanpassingen plaats of er worden nieuwe definities toegevoegd. Bij het opstellen en definiëren van indicatoren wordt samengewerkt met Kennisnet en de MBO Raad. De definities worden onder andere gebruikt voor MBO Transparant, de website waarop instellingen zich verantwoorden via de publicatie van de belangrijkste indicatoren.

Informatie encyclopedie gerelateerde berichten: