Digitaal Ondertekenen

Digitaal Ondertekenen heeft ook in de mbo-sector grote voordelen voor de effectiviteit en efficiency van het administratieve proces. In de werkgroep: “Digitaal ondertekenen in het mbo” zijn door de vier participerende instellingen oplossingen in praktijk beproefd die digitaal ondertekenen formeel, organisatorisch, procedureel, technisch en juridisch mogelijk maken. Door het publiceren van de hierop aangepaste servicedocumenten van de MBO Raad voor Onderwijsovereenkomst en Praktijkovereenkomst is weer een belangrijke stap genomen.

Om instellingen te informeren over de randvoorwaarden en te nemen stappen ontwikkelen saMBO-ICT en Kennisnet een publicatie. Gebruik makend van de door de werkgroep opgedane kennis en ervaring staan daarin de concrete stappen beschreven die instellingen moeten nemen als ze digitaal willen ondertekenen. Denk daarbij onder andere aan:

  • Aanschaf licenties voor ondertekensoftware (via SurfMarket);
  • Contractuele aspecten en koppelingen met leveranciers van kernregistratiesystemen;
  • Maatregelen ten behoeve van informatiebeveiliging en privacy;
  • Verkrijgen van certificaten;
  • Gebruik van DigiD (door studenten);
  • Impact op accountantscontrole;
  • Etc.

Voor meer informatie over de publicatie of digitaal ondertekenen in het algemeen kunt u contact opnemen met projectleider Digitaal OndertekenenMBO, Twan Smets.

In onze nieuwsbrief is al meermalen aandacht besteed aan digitaal ondertekenen:

Op de saMBO-ICT conferentie op 30 september 2016 zijn de volgende twee presentaties gehouden over Digitaal Ondertekenen: