Gebruikersgroep Magister

De gebruikersgroep Magister MBO/VAVO is in 2008 opgericht en richt zich vooral op het collegiaal uitwisselen van informatie tussen gebruikers van het deelnemersinformatiesysteem Magister. De gebruikersgroep Magister MBO/VAVO heeft een hele open houding richting de leverancier, zodat de leverancier goed weet wat er bij de onderwijsinstellingen leeft en zij daar zo goed mogelijk op in kan spelen.

Bijeenkomsten

De gebruikersgroep Magister doet mee aan het initiatief van de gezamenlijke gebruikersdagen, die gepland staan op:

  • 6 februari 2023 (Utrecht);
  • 17 april 2023 (Teams);
  • 19 juni 2023 (Utrecht);
  • 9 oktober 2023 (Teams);
  • 4 december 2023 (Utrecht);
  • 5 februari 2024 (Teams);
  • 15 april 2024 (Utrecht);
  • 17 juni 2024 (Teams).

De gebruikersmiddagen die duren van 13.00 tot 16.00 uur zijn bestemd voor alle leden van de gebruikersgroep. Ook de leverancier is een groot deel van de middag aanwezig. Hoofddoel van de bijeenkomst is dat er kennis en ervaring uitgewisseld wordt tussen instellingen onderling en tussen instellingen en leverancier, zodat de instellingen het product optimaal kunnen benutten en de leverancier in staat is het product up-to-date te houden.

Daarnaast vinden twee bijeenkomsten per jaar plaats specifiek voor de VAVO gebruikers van deze gebruikersgroep:

  • 16 maart 2023 10.00 – 11.30 uur via Teams;
  • 16 november 2023 10.30 – 13.30 uur bij Gilde Opleidingen in Venlo.

Organisatie

Voorzitter van de gebruikersgroep Magister is de heer Joost Kornet van SOMA College. De gebruikersgroep wordt gefaciliteerd door MBO Digitaal. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@mbodigitaal.nl.

De gebruikersgroep Magister heeft voor haar leden in de Teams-omgeving van MBO Digitaal een Team, waarin meer informatie staat, zoals stukken van de bijeenkomsten, maar waar ook met elkaar gechat kan worden, zodat er ook buiten de bijeenkomsten makkelijk vragen aan elkaar gesteld kunnen worden.

Productinformatie

Magister is een uitgebreid en gebruiksvriendelijk deelnemersinformatie-systeem voor de MBO-sector. Een breed pallet aan functionaliteit is aanwezig. Meer informatie over het product Magister staat op magister.nl.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl