Gebruikersgroep OSIRIS

De gebruikersgroep OSIRIS MBO/VAVO is in 2022 opgericht en richt zich vooral op het collegiaal uitwisselen van informatie tussen gebruikers van het studenteninformatiesysteem OSIRIS. De gebruikersgroep OSIRIS heeft een hele open houding richting de leverancier, zodat de leverancier goed weet wat er bij de onderwijsinstellingen leeft en zij daar zo goed mogelijk op in kan spelen.

Bijeenkomsten

De gebruikersgroep OSIRIS doet mee aan het initiatief van de gezamenlijke gebruikersdagen, die gepland staan op:

  • 6 februari 2023 (Utrecht);
  • 17 april 2023 (Teams);
  • 19 juni 2023 (Utrecht);
  • 9 oktober 2023 (Teams);
  • 4 december 2023 (Utrecht);
  • 5 februari 2024 (Teams);
  • 15 april 2024 (Utrecht);
  • 17 juni 2024 (Teams).

De gebruikersmiddagen die duren van 13.00 tot 16.00 uur zijn bestemd voor alle leden van de gebruikersgroep. Ook de leverancier is een groot deel van de middag aanwezig. Hoofddoel van de bijeenkomst is dat er kennis en ervaring uitgewisseld wordt tussen instellingen onderling en tussen instellingen en leverancier, zodat de instellingen het product optimaal kunnen benutten en de leverancier in staat is het product up-to-date te houden.

Organisatie

Voorzitters van de gebruikersgroep OSIRIS zijn Edith Hofstede (mboRijnland) en Jacob Hop (Deltion College). De gebruikersgroep wordt gefaciliteerd door MBO Digitaal. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@mbodigitaal.nl.

De gebruikersgroep OSIRIS heeft voor haar leden in de Teams-omgeving van MBO Digitaal een Team, waarin meer informatie staat, zoals stukken van de bijeenkomsten, maar waar ook met elkaar gechat kan worden, zodat er ook buiten de bijeenkomsten makkelijk vragen aan elkaar gesteld kunnen worden.

Productinformatie

OSIRIS is een uitgebreid en gebruiksvriendelijk studenteninformatie-systeem voor de MBO-sector. Een breed pallet aan functionaliteit is aanwezig. Meer informatie over het product OSIRIS staat op www.caci.nl/osiris/.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl