Gebruikersgroep OSIRIS

De gebruikersgroep OSIRIS MBO/VAVO wisselt collegiaal informatie uit tussen gebruikers van het studenteninformatiesysteem OSIRIS. De gebruikersgroep heeft een open houding richting de leverancier, zodat de leverancier weet wat bij onderwijsinstellingen leeft en daar zo goed mogelijk op kan inspelen.

Bijeenkomsten

De gebruikersgroep OSIRIS doet mee aan het initiatief van de gezamenlijke gebruikersdagen, die gepland staan op:

  • 9 oktober 2023 (Teams);
  • 4 december 2023 (Utrecht);
  • 5 februari 2024 (Teams);
  • 15 april 2024 (Utrecht);
  • 17 juni 2024 (Teams).

De gebruikersmiddagen die duren van 13.00 tot 16.00 uur zijn bestemd voor alle leden van de gebruikersgroep. Ook de leverancier is een groot deel van de middag aanwezig. Hoofddoel van de bijeenkomst is dat er kennis en ervaring uitgewisseld wordt tussen instellingen onderling en tussen instellingen en leverancier, zodat de instellingen het product optimaal kunnen benutten en de leverancier in staat is het product up-to-date te houden.

Organisatie

Voorzitters van de gebruikersgroep OSIRIS zijn Edith Hofstede (mboRijnland) en Jacob Hop (Deltion College). De gebruikersgroep wordt gefaciliteerd door MBO Digitaal. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@mbodigitaal.nl.

De gebruikersgroep OSIRIS heeft voor haar leden in de Teams-omgeving van de MBO Raad een Team, waarin meer informatie staat, zoals stukken van de bijeenkomsten, maar waar ook met elkaar gechat kan worden, zodat er ook buiten de bijeenkomsten makkelijk vragen aan elkaar gesteld kunnen worden.

Productinformatie

OSIRIS is een uitgebreid en gebruiksvriendelijk studenteninformatie-systeem voor de MBO-sector. Een breed pallet aan functionaliteit is aanwezig. Meer informatie over het product OSIRIS staat op www.caci.nl/osiris/.